Razvijamo i pružamo rešenja za industrijske proizvodne linije

Naši zaposleni, uz pomoć spoljašnjih saradnika, uvek su spremni da budu u korak sa najnovijim tehnologijama, što nam omogućava da našim klijenima garantujemo profesionalan radni tim za sve radne zahteve.

Poznavanje najnovijih tehnologija u vezi sa proizvodnim procesima, omogućava nam da detaljno upravljamo i kontrolišemo svim potrebnim resursima; vremenom i načinom proizvodnje kao i da kontrolišemo troškove. U saradnji sa projektantskim kompanijama i kvalifikovanim dobavljačima u oblasti mašinske i električne gradnji, možemo pružiti podršku i sveobuhvatne savete malim i srednjim preduzećima koja žele da povećaju svoju proizvodnju smanjenjem operativnih.

Glavna primena

  • zavarivanje
  • postupanje
  • zaptivanje
  • opšivanje
  • paletizacija
  • programiranje operacija presa
  • završna obrada (grubo brušenje, poliranje)
  • farbanje