Miloš Aničić

Administracija
Suosnivač i generalni direktor

Daniele Mangano

Administracija
Suosnivač, Akcionar

Nina Jovanović

Administracija
Zamenik direktora

Iva Stošić

Administracija


Dusan Stevanovic

Administracija
Pravna služba

Miša Tomić

Tehničari za robote
Zaposleni

Jovan Niketić

PLC tehničari
Zaposleni

Ivan Miljković

PLC tehničari
Zaposleni

Goran Cajner

Tehničari za robote
Zaposleni

Leon Dimitrijević

Tehničari za robote
Zaposleni

Slobodan Savić

Tehničari za robote
Zaposleni

Milan Filipović

Tehničari za robote
Zaposleni

Igor Vulić

PLC tehničari
Zaposleni

Miloš Portić

Tehničari za robote
Zaposleni

Miloš Miletić

Tehničari za robote
Zaposleni

Saša Lukić

Tehničari za robote
Zaposleni

Lazar Radaković

Tehničari za robote
Zaposleni

Damir Richter

Tehničari za robote
Zaposleni

Marko Petrovic

Tehničari za robote
Zaposleni