Miloš Aničić

Administracija
Suosnivač i vlasnik

Daniele Mangano

Administracija
Soustanovitelj, Akcionar

Nina Jovanović

Administracija
Administrator

Miša Tomić

Tehničari za robote
Zaposleni

Jovan Niketić

PLC tehničari
Zaposleni

Ivan Miljković

PLC tehničari
Zaposleni

Goran Cajner

Tehničari za robote
Zaposleni

Leon Dimitrijević

Tehničari za robote
Zaposleni

Slobodan Savić

Tehničari za robote
Zaposleni

Milan Filipović

Tehničari za robote
Zaposleni

Igor Vulić

PLC tehničari
Zaposleni

Miloš Portić

Tehničari za robote
Zaposleni

Miloš Miletić

Tehničari za robote
Zaposleni